تعرفه

جذابیت خدمات خود را تقویت کنید.

گشتین فرمولی شفاف و منصفانه برای تعرفه‌ها، با کمترین کارمزد به شما ارائه‌ می‌کند.

تسویه حساب رایگان و بدون کسر کارمزد در ماه اول هدیه گشتین به شماست.

جشنواره طلایی گشتین

1 تسویه‌‌حساب در ماه اول‌ رایگان
2 تسویه در سه‌شنبه‌های طلایی 30% تخفیف کارمزد

تعرفه خدمات گشتین

تومان0 ماهانه

5% کارمزد

یک صفحه مجازی فروش
دریافت اپلیکیشن مدیریت
اتصال به اینستاگرام
انتشار بی‌نهایت ظرفیت فروش
نمایش در صفحه اول
دریافت لینک و آدرس اختصاصی
تولید محتوا اختصاصی
دریافت لینک و آدرس اختصاصی
تومان95 ماهانه

3% کارمزد

یک صفحه مجازی فروش
دریافت اپلیکیشن مدیریت
اتصال به اینستاگرام
انتشار بی‌نهایت ظرفیت فروش
نمایش در صفحه اول
دریافت لینک و آدرس اختصاصی
تولید محتوا اختصاصی
دریافت لینک و آدرس اختصاصی
تومان195 ماهانه

1% کارمزد

یک صفحه مجازی فروش
دریافت اپلیکیشن مدیریت
اتصال به اینستاگرام
انتشار بی‌نهایت ظرفیت فروش
نمایش در صفحه اول
دریافت لینک و آدرس اختصاصی
تولید محتوا اختصاصی
دریافت لینک و آدرس اختصاصی

راه‌اندازی

راه‌اندازی اولیه شامل ایجاد صفحه اختصاصی، دریافت لینک ثابت، اضافه شدن تصاویر مجموعه در صفحه اختصاصی، تعریف خدمات، اضافه شدن لوکیشن، راه‌اندازی و آموزش استفاده از اپلیکیشن به مدت 2 ساعت، نمایش لینک مجموعه در صفحه اول سایت به مدت 45 روز، تولید محتوا و معرفی خدمات و بالاخره پشتیبانی 3 ماهه رایگان می‌باشد.

تعرفه راه‌اندازی اولیه مبلغ 200 هزار تومان می‌باشد که در اولین تسویه حساب منظور می‌شود

زمان‌بندی فرآیند تسویه

پس از ثبت پذیرش، مبلغ خرید با کسر کارمزد بلافاصله به حساب شما منظور خواهد شد و با درخواست تسویه حساب مدیر کسب و کار در صف پرداخت قرار می‌گیرد. واریز مبلغ براساس صف تسویه حداکثر 3 روز کاری بعد از درخواست قبل از ساعت 17 خواهد بود.

فرآیند تسویه‌‌حساب کسب وکار در روزهای تعطیل رسمی به اولین روز کاری موکول می‌‌شود.