ثبت‌نام فروشگاه جدید

به جمع کسب و کارهای گشتین خوش آمدید
کسب و کار شما خواه بزرگ باشد خواه نوپا، با ما رشد خواهید کرد

اطلاعات پایه

شماره موبایل
نام و نام خانوادگی
نام کسب وکار
حوزه فعالیت
انتخاب لینک اختصاصی
این نشانی صفحه اختصاصی شما در گشتین می‌باشد و به صورت دائمی برای شما ثبت خواهد شد. نشانی باید حداقل 4 کاراکتر باشد. لطفا فقط از ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﻋﺪاد استفاده کنید
gashtin.com/my-shop

اطلاعات تماس

شهر محل فعالیت
تلفن ثابت
نشانی پستی
لوکیشن

چه خدمتی می‌فروشید

عنوان خدمت
در این قسمت عنوان خدمتی که ارائه می‌کنید را ذکر کنید. سپس با استفاده از اپلیکیشن مدیریت فروشگاه گشتین برای هر خدمت قیمت تعیین کنید

می‌خواهید چگونه در گوگل دیده شوید

عنوان
توضیحات
عنوان فروشگاه ما بهترین خدمات را ارائه می‌دهیم gashtin.com/my-shop

توضیحات

معرفی کلی
قوانین و مقررات
امکانات
توضیحات تفصیلی و تکمیلی