یک انتخاب ساده، یک جهش فوق العاده با گشتین بیشتر بفروش، همیشه بفروش، همه جا بفروش
+90
فروشگاه
+2560
نوع سرویس
+500K
بازدید
+37
صنف
دمیدن اکسیژن تازه به کسب وکارتان با ...
ایجاد صفحه مجازی فروشمی‌توانید تمامی اطلاعات و خدمات خود را طریق این صفحه به مشتریان ارایه کنید.
درگاه پرداخت امنﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.
آدرس اختصاصیﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. (مانند: gashtin.com/yourname)
اتصال به صفحه اینستاگرام به راحتی صفحه اینستاگرام تان را را به فروشگاه خود متصل کنید.
اپلیکیشن مدیریتهر آنچه که برای مدیریت بهتر فروش اینترنتی نیاز دارید در این اپ قرار گرفته است
اپلیکیشن پذیرشکارمندانتان میتوانند عملیات پذیرش مشتری را از طریق بارکد یا کد پذیرش ثبت کنند.
گزارش مالی دقیقﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و راﯾﮕﺎن در گشتین، خدماتتان ‌را معرفی و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.
دیده شده در کنار مجموعه های دیگردر کنار دیگر مجموعه ها معتبر، شانس دیده شدن شما هم افزایش پیدا میکند.
قدرتمندتر از آنچه می‌بینید
اپ گشتین فروشگاه من
نسخه مدیریت
تعریف ظرفیت،سانس، نوبت
مدیریت قیمت‌ها
قیمت گذاری انحصاری
گزارش مالی و فروش
پذیرش مشتری
سیستم درخواست تسویه
اطلاع رسانی فروش
آکادمی کسب وکار
نسخه پذیرش
پذیرش مشتری
مشاهده سوابق پذیرش
آکادمی کسب وکار
مراحل فروش در گشتین sell steps sell steps
پشتیبانی رایگان مشتریان شما

در ساعات اداری پیشتیبانی به صورت تلفنی خواهد بود و در ساعات غیر اداری به صورت آنلاین و ۲۴ ساعته خواهد بود

چه خدماتی را میتونم در گشتین بفروشم؟
product کلینیک
product آموزش
product اتاق فرار
product مجموعه آبی
product پزشک
product تفریحی
سلامت و پزشکیرویداد های ورزشیاماکن ورزشی
آرایشی و زیباییتفریحیگردشگری
فرهنگی و هنریآموزشیمشاوره
بینهانت ارزش با‌ کمترین قیمت

اشتراک ماهیانه

0تومان کارمزد
95,000تومان کارمزد
195,000تومان کارمزد
رویاهای فروش بیشتر با گشتین محقق میشود
ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮیان از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
مشاوره ﻓﺮوشما درکنار شما هستیم و بهترین مشاوره های فروش را به شما می‌دهیم.
ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽدر گشتین، ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
خدمات مشتریانﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف کسب وکارتان ﮐﻨﯿﺪ.
افزایش مشتریبا ورود به دنیای اینترنت، کسب و کارتان را متحول کنید و مشتریان بیشتری دریافت کنید
مدیریت ظرفیت هاهر لحظه میتوانید ظرفیت های خود را تغییر دهید و ورودی خود را بهتر مدیریت کنید
قیمت گذاری مستقلمیتوانید قیمت های متفاوت تر برای خدمات خود ثبت کنید و تخفیف های لحظه ای اعمال کنید.
تبلیغات مستمرما به شما کمک میکنیم که به سریع ترین روش ممکن شما را به دیگران معرفی کنیم.
ماندگاری فروشگاه شما برای همیشه خدمات شما در گشتین نمایش داده خواهد شد.
ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﺎده‌اﯾﺪ؟

ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ مجموعه های ﻣﻮﻓﻖ گشتین ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ به ﺟﻤﻊ ما ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

025-37839530